Radonmätningar för hemmet och sommarstugan!

Radon finns överallt, därför behöver alla landets fastighetsägare göra regelbundna radonmätningar. Även till synes små förändringar i en fastighet kan kraftigt påverka mängden radon i inomhusluften. Med vårt spårfilmskit gör du det själv utan problem.  Beställ ditt redan idag och försäkra dig om en sund bostadsmiljö för dig och din familj.

Radonmätningar vid ombyggnader

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften. Både innan och efter genomfört arbete. Det är lätt att göra med våra mätkit. Förändras husets konstruktion är det nämligen inte ovanligt att radonhaltig markluft sugs in. Eller att husets luftväxling försämras och radonhalten stiger på grund av detta. Har du blåbetong i huset kan exempelvis ett fönsterbyte tippa radonhalten över gränsvärdet. Då är en radonmätningar ett billigt skydd.

När skall man gör en radonmätningar?

  • Vid ombyggnader
  • Vid köp eller försäljning av fastighet
  • När du byter eller ändrar ventilationssystem
  • Om du misstänker ett radonproblem

Misstänker du ett radonproblem?

Radon luktar inte och är färglöst. Det enda sättet att få veta om just din bostad har ett radonproblem är att göra radonmätningar. Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. 400.000 bostäder är byggda med radioaktiv blåbetong. Vi har därför gjort det enkelt att mäta själv.

Radonmätningar vid ombyggnader

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften. Både innan och efter genomfört arbete. Det är lätt att göra med våra mätkit. Förändras husets konstruktion är det nämligen inte ovanligt att radonhaltig markluft sugs in. Eller att husets luftväxling försämras och radonhalten stiger på grund av detta. Har du blåbetong i huset kan exempelvis ett fönsterbyte tippa radonhalten över gränsvärdet. Då är en radonmätningar ett billigt skydd.

Radon

Försäljningsmätningar

Väldigt få är villiga att köpa ett hus utan radonmätningar. Köparen har dessutom ansvaret vid förvärv att kontrollera att det inte finns några uppenbara fel, där ingår radonvärden. Radon anses nämligen inte vara ett dolt fel. Säljaren har naturligtvis en skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar. Funderar du på att köpa hus och är orolig över radonhalten och kostnaden som är förknippad med en radonsanering, kan vi göra flera olika sorters radonmätningar som ger dig snabbt svar om radonhalten är skadlig.

Radonmätningar i samband med ändringar av ventilationssystemet

Om du bygger om eller ställer om reglersystemet i husets ventilation är det viktigt att göra en radonmätning. Undertrycket i huset kan öka och det finns exempel på mycket höga radonhalter i samband med detta. Även installation av eldstad är en förändring som kan bidra till höga radonhalter, om det finns markradon.

Funderar du över radonmätningar? Beställ din radonmätare idag!

Tre radonkällor som förorenar vår inomhusluft

Radonhaltig mark

Konstruktioner innehållande blåbetong

 

Radonhaltigt hushållsvatten

Hög tid för radonmätning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonmätningar!