Vet du vad du och dina barn andas in? Det är enkelt att göra en radonmätning själv!

Radonmätningar för villaägare

Gå igenom hur många spårfilmdosor du har användning för. Ett mätpaket innehåller två dosor. Du behöver en mätdosa per plan och de ska placeras i boutrymmen, såsom sovrum, vardagsrum, hobbyrum, gillestuga etc. Minst två bostadsrum ska mätas även i ett enplanshus. Radonmätningar skall göras under eldningssäsongen (1/10-30/4) och vara under 2 månader eller längre för att man skall få fram ett årsmedelvärde. Finns det en källare bör du samtidigt kontrollmäta varje källarrum för att spåra var radonet eventuellt kommer in. En dosa per rum där rekommenderas varmt.

 Den här typen av radonmätningar är både effektiv och billig. Inte sällan är det här den enda information som behövs för att lämna ett åtgärdsförslag för radonsanering. När mätperioden är avslutad samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i det medföljande protokollet, skriver under och skickar in till oss. Ungefär två veckor senare har du svaret i brevlådan.

Radonmätningar av hyreshus och kommersiella lokaler

En hyresvärd ansvarar för att beståndet av bostäder inte har radonhalter som överstiger gränsvärdet 200Bq/m3 i inomhusluften. Minst tjugo procent av lägenheterna i högre belägna plan i en huskropp måste inkluderas i en radonmätning för att den skall vara tillförlitlig. Och minst en lägenhet per plan.

Alla lägenheter som har markkontakt eller innehåller blåbetong skall radonmätas. Även lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt och andra öppningar som går vertikalt genom huskroppen skall mätas. Radonmätningen skall ske under eldningssäsongen (1/10-30/4) och perioden skall vara minst 2 månader lång för att man skall få fram ett årsmedelvärde. När mätperioden är slut samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i mätprotokollet. Sedan är det bara att skriva under och intyga att mätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in tillsammans med mätdosorna. Inom en snar framtid har du provsvaren på mail.

Radonbesiktning och radonsanering

Skulle mätresultaten vara över gränsvärdet behövseren radonbesiktning genomföras för att rätt saneringsmetod ska användas. Detta kan spara mycket pengar. Ofta räcker det med informationen man fått genom din radonmätning för att göra en sådan. En radonsanering går ut på en eller flera åtgärder i listan här nedanför.

1

Ökad ventilation, vid blåbetongrelaterad radon

2

Tätning av sprickor och genomföringar i husgrunden vid markradon

3

Radonsug under bottenplatta när tätningar inte räcker till

När en radonsanering är utförd, är det viktigt att snabbt kontrollera resultatet. Många företag lämnar garanti på åtgärd och då bör man göra en kortidsmätning med spårfilm eller med instrument för att förvissa sig om att garantinivån har uppfyllts efter saneringen. Välj bort företag som inte lämnar garanti på sänkt radonhalt.

I behov av radonmätningar? Kontakta oss redan idag!

Komihåglista för hyresfastigheter:

Varje lägenhet som mäts skall ha ett eget mätpaket

Ett mätpaket innehåller två spårfilmsdosor

Samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande bör radonmätas för att spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig.

Olika typer av Radonmätare

Radonmätning i lägenhet/Villa

Det är enkelt och billigt att göra en radonmätning själv.

Här kan du beställa våra mest sålda Do-It-Yourself mätpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster. I varje mätpaket ingår 2 spårfilmdosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

radondosor

Korttidsmätning

Måste du snabbt få fram ett ungefärligt värde (exempelvis vid köp av hus eller efter en åtgärd) så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Resultatet är endast rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

radondosor

Välkommen till vår webbshop för att snabbt och enkelt beställa hem den typ av radonmätare du är i behov av!

Visste du att?

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.

Vi gör allt för att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att själv genomföra en radonmätning i din bostad.

Beställ din radonmätare - redan idag!